ПРЕКУМОРСКИ
ПРЕВОЗ
ТИР поморски транспорт обезбедува широк спектар на поморски товарни услуги за сите видови на стока. Преку светската партнер мрежа и достапноста на меѓународните транспортни линии на главните поморските патишта - ТИР нуди FCL (полн контејнер товари) и LCL (помалку контејнер товари) со конкурентни цени.