Воздушен превоз
Сѐ е вклучено
Благодарение на партнерството со глобалните лидери во логистиката и нивната воспоставена воздушна превозна мрежа на центри и под-центри, во комбинација со услугата „road feeder service“ (достава на пратки по патен транспорт од/до аеродроми) или прекуморски транспортни поврзувања, ТИР ви нуди испорака „врата-до-врата“ насекаде во светот.
 
Глобално локални
Оваа сеопфатна услуга е поткрепена со експертизата на локалните тимови кои ги применуваат нивните најнови информации за локалните услови за да се намали можниот ризик од застој.
 
Секаде, секогаш
Главна предност на нашата понуда за воздушен превоз е тоа што можеме да ви го осигуриме потребниот капацитет, каде што ви треба и во моментот кога ви треба.
 
 
ТИР услуги за воздушен превоз:

- Редовни директни авионски услуги до и од сите дестинации достапни до и од Македонија. Директните авионски услуги се користат за итни пратки каде поаѓањата се врз основа на следен расположлив лет.

- Консолидираните услуги ја искористуваат предноста од употребата на избрани авио-линии преку најсоодветниот авионски карго центар до сите дестинации со утврдени дневни поаѓања што овозможува подобро време на транзит по конкурентни стапки. Авионските товарни листови може да се добијат пред поаѓање преку е-пошта, а доказот за испорака веднаш се доставува.

Видови услуги
 
Може да ги специфицирате опциите за преземање и испорака кои ви се потребни за секоја испорака или консолидациска услуга, како што се:
 • врата до врата
 • аеродром до аеродром
 • врата до аеродром
 • аеродром до врата
Комбинирани услуги
Нашиот опсег на услуги од воздушниот превоз може беспрекорно да се комбинира со која било од другите услуги (прекуморски превоз, услуги од патен транспорт, итн.).
 
 
Услуга плус!
 
Во врска со нашите производи од авионскиот превоз, ги нудиме следните специјални услуги:
 
Услуга плус!
Со оглед на тоа што за одредени испораки е потребно посебно ракување или употреба на специјализирана опрема за да се постапи во согласност со вашите инструкции и со законските барања, изготвивме мени на подобрувања со кои се покриваат речиси сите можности. Ова го нарекуваме Услуга плус! – истата може да се додаде на кој било од нашите стандардни производи од воздушниот превоз и да се прилагоди кон секое барање.
 
Можностите вклучуваат:
 • Ракување со товар со висока вредност (High Value Cargo Handling (HVC))
 • Ракување со опасни материи (Dangerous Goods Handling (DGR))
 • Ракување со чувствителен товар 
 • Превоз со контролирана температура 
 • Осигурување на стока во превоз
 • Обработка на акредитиви
 • Сертификација и легализација на документи
 • Евидентирање во Управата за храна и лекови (Food and Drug Administration Filing (FDA))
 • Напредно евидентирање на информации за стока во превоз (ACI)
 
Царински услуги
Нашите вршители одговорни за царинењето се експерти во локалните спецификации, барања и прописи. Ова практично искуство им овозможува целосно да ги извршуваат административните задачи за вас, брзо и без компликации.
 
Нашето сеопфатно мени на услуги вклучува подготовка на сите потребни декларации и информирање на властите. Покрај тоа, вклучува и електронско евидентирање, консултација за царинските прашања и обработка на документацијата, како и безбедносно запечатување и сертифицирање.
 
Алатка за поддршка
За да ви помогнеме во изборот на вашиот производ од областа на воздушниот превоз, и за да го олесниме управувањето со вашите пратки, ТИР ви обезбедува бесплатна алатка која е едноставна за користење:
 
Онлајн понуда
Онлајн понуда е услуга која ви овозможува да ја добиете цената за превозот на вашата стока. Сѐ што треба да направите е да го пополните нашиот прашалник и да ги наведете вашите барања, а ние ќе ви одговориме со детална понуда за 24 часа – по е-пошта, телефон или факс.
 
Моја сметка
Моја сметка е услуга која ви овозможува да ја прегледувате он-лајн состојбата на вашата сметка: плаќања, рокови на испорака, фактури, архива на минати трансакции.