Посебен и проектен транспорт
Специфичните пратки бараат специфичен третман. Ако вашата пратка е скапоцена, лесно расиплива па дури и жива, со исклучително внимание ќе се потудиме околу нејзиниот транспорт. За нашиот тим не постои такво нешто како стока која не може да се пренесе преку земја, воздух или вода. 
 
Бидете сигурни дека вашите уметнички дела, вазни, миленици, кабаста индустриска опрема или друга осетлива стока се во сигурни раце.
 
Нашето партнерство со лидерите во глобалната мрежа ни овозможува специјализирање во доменот на превоз на тешки товари, предимензионирани пратки или други логистички предизвици со кои се соочуваме, а се потреба на клиентите.
 
Ние нудиме:
  • Целосен проектен тим
  • Консултации на лице место
  • Целосен преглед на проектот
  • Клуч на рака
  • Ниеден проект не е преголем
 
Комплексната природа на изнаоѓањето ефективни решенија за предимензиониран или специјален транспорт бараат иновативни размислувања кои понекогаш излегуваат од стандардната рамка. Раната проекција на трошоците преку кроење и прилагодување на планот за акција е она што го издвојува нашиот тим пред сите останати.